Roof-control2.png

Dakinspectie, het proces is leidend

“Een kind kan de was doen. Zo niet, dan hebben wij ons werk niet goed gedaan.”


Beslissingen over de uit te voeren onderhoudsactiviteiten worden op basis van beleidsprioriteiten genomen. Problemen met dakinspecties hebben veelal betrekking op de variatie in de uitkomsten. Oorzaken zijn onder andere dat verschillende inspecteurs verschillende inschattingen maken van gebreken en de gevolgen ervan. Hoe wordt bijvoorbeeld het eigen dak gekeurd en dat van iemand anders? Bovendien blijken de instructies niet altijd eenduidig of is de kennis en kunde van de inspecteur zelf onvoldoende. Een oplossing is de conditiemeting conform NEN 2767 die zorgt voor gemeengoed en het mogelijk maakt om zowel de gewenste kwaliteit als de feitelijke kwaliteit in beeld te brengen. De conditiemeting is een uniforme inspectiemethodiek met vooraf vastgestelde onderhoudsniveaus. Daaraan kan eventueel een meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) worden gekoppeld waarbij de kosten van het onderhoud in relatie worden gebracht met rendementsaspecten.

Aannames

Voordat Wikibase Solutions aan de slag ging om een dakapplicatie voor de conditiemeting te ontwikkelen werd een aantal aannames over de dakbedekkingsbranche gedaan dat achteraf niet helemaal klopte. Van Kakerken:


“Wij dachten bijvoorbeeld dat digitalisering bij het gemiddelde dakbedekkingsbedrijf hoog op de agenda zou staan. Dat bleek een misvatting. Bij een aantal bedrijven speelt het nauwelijks. Kijkend naar hun processen en hun checklist is daaraan al jaren niets veranderd. Sommigen werken nog steeds zoals vijftien jaar geleden. Dat is een keuze die ieder bedrijf zelf maakt. Er zijn heel wat dakbedekkingsbedrijven die alles nog handmatig uitwerken. Zij zweren bij het papier als informatiedrager en communicatiemiddel. Ze hebben weinig op met automatisering en digitalisering. De conditiemeting conform NEN 2767 gaat vooralsnog aan hun deur voorbij. Hun klanten gaan daarin mee. Prima, dat is een keuze. Zij stellen de opdrachtgever centraal en daar kun je nooit tegen zijn. Het wordt een ander verhaal indien de opdrachtgever ineens wel wil dat er conform NEN 2767 wordt geinspecteerd. Om klantgericht te blijven ondernemen worden ze min of meer gedwongen om hun eigen werkproces onder de loep te nemen en zo mogelijk aan te passen. De tool die wij ontwikkeld hebben voor dakonderhoudsrapportages kan daarbij een prettig hulpmiddel zijn. Deze dakapplicatie bespaart tijd, vergroot de efficiency en zorgt voor eenduidige communicatie. De applicatie wordt aangeboden in de vorm van een app. Deze bestaat uit een voor iedereen gelijke basisversie die naar believen met bedrijfsspecifieke kenmerken kan worden uitgebreid. Met dit laatste kan de eigenheid van de onderneming worden vormgegeven. Voor ons is dit belangrijk. Het werkproces is namelijk leidend, oftewel de unieke inspectiemethode die ieder bedrijf hanteert. Daarmee kunnen ondernemingen zich onderscheiden. The unique selling points, geen bedrijf werkt immers hetzelfde. Op dit moment circuleren er elf verschillende versies in de dakbedekkingsbranche en vier basisversies waaraan niets is veranderd.”

Toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde van deze app is de snelheid en het feit dat hij voor een uniforme manier van werken zorgt. Van Kakerken:


“Een onderhoudsinspecteur of een ondernemer die een dak opneemt, benut daarvoor zijn ‘device’ (hardware apparaat waarop software draait - bijvoorbeeld een iPad) en voert de gegevens in conform het programma voor de conditiemeting. Foto’s kunnen direct in het systeem worden geplaatst. Zodra hij het dak verlaat is de rapportage compleet. Indien direct doorgestuurd, is de status van het dak op hetzelfde moment op de zaak beschikbaar. De rapportage is gegenereerd en kan eventueel direct naar de opdrachtgever worden verzonden. Sommige bedrijven brengen een offerte uit voor het herstel of reparatie en sturen het rapport separaat mee. Anderen doen dit niet en laten het rapport als uitgangspunt dienen. Klanten kunnen 24 uur per dag in de database terecht om de status van hun daken te bekijken, voor zover hen daartoe toestemming is verleend.”


Werken met de software van de dakapplicatie levert geen problemen op. Van Kakerken: “Het systeem navigeert zich vanzelf. Hoewel het wel kan, hebben we er nog nooit een training voor hoeven te organiseren. Een kind kan de was doen. Zo niet, dan hebben wij ons werk niet goed gedaan. Data die door een ander systeem zijn opgeslagen kunnen, voor zover deze te exporteren zijn, worden geimporteerd in de nieuwe tool. Geen enkel probleem. Daarmee kun je de historie van de inspecties en dus de documentatie vastleggen. Van quickscan tot compleet naslagwerk. Updates zijn gratis en worden automatisch gedownload. Zodra wij iets ontwikkelen kan dat worden gevolgd door de opdrachtgever. Hij kan dagelijks zien in welke fase de ontwikkeling zich bevindt. Eventueel kan er tussentijds worden bijgestuurd. Aan het einde van de rit functioneert alles vlekkeloos. De dakapplicatie versnelt en vereenvoudigt het werkproces. Dakbedekkingsbedrijven kunnen hun klanten sneller van dienst zijn en, ongeacht de inspecteur, in staat om altijd aan de conditiemeting conform NEN 2767 te voldoen.”

Wikibase stack.png

De Wikibase stack

De Wikibase stack bouwt op MediaWiki.

Met Open CSP wordt MediaWiki een enterprise-level Content Services Platform.

Het Wikibase CSP is het Open CSP met toegevoegde functionaliteit en features die passen in ons ecosysteem.

Onze huidige producten:

De klantoplossing die altijd past.

Wil je meer weten?
Lua error: bad argument #1 to 'mw.text.jsonDecode' (string expected, got nil).
Wij gebruiken functionele cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze website. Deze cookies worden altijd ingesteld. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om uw ervaring te personaliseren en ons te helpen de prestaties van onze website te verbeteren. U kunt ervoor kiezen om deze marketing cookies te weigeren.
Weigeren